"Avveckla, starta eller driva vidare? -Vi hjälper dig!"

Aktiebok

Om ni har bolag med flera delägare och det finns viss rörelse i ägarkretsen tar vi ansvaret för att sköta era aktieböcker och kontinuerligt uppdatera dessa med eventuella ägarförändringar.

Bolagshantering

Har du sålt din verksamhet och vill du få ut dina pengar som finns i bolaget privat?
Vill du starta nytt aktiebolag?
Har du på all hantering kring alla krav kring ditt bolag, skall du ha revisor? 
Frågorna är många, svaren finns hos bolagshantering.org

Kontakta oss

802
827
874